STORIES

Sabi Sushi

Sabi Sushi
Vi har laget innredning til Sabi Sushi Pedersgata, Sandnes, Forus, Stadionparken og Kristiansand.
FRE0570-980x495
_FRE0561
Sushi er en opplevelse som skal nytes i atmosfæriske omgivelser. I våre leveranser til Sabi Sushi balanseres det estetiske med det håndgripelige og praktiske.
FRE0564-980x495