Restaurering

IMG_7592!!!!!!!banda
Restaurering forstås som å avdekke og ramme inn aldersverdien, ikke å tilbakeføre til en opprinnelig stand.
Vi har som mål å bevare og avdekke kulturminnets estetiske og historiske verdier.
Vi vil bygge på respekt for det gamle materialet og autentiske kilder.

Man restaurerer for å bringe videre vår felles hukommelse. I respekt for våre forfedres mesterverk vil vi gjøre møbler som en gang gav en
betydningsfull opplevelse tilgjengelige igjen. Fremgangsmåten varierer etter type møbel, dets historie og nåværende utgangspunkt. 
Hvert møbel er så innbyrdes forskjellig at de krever sin særegne fremgangsmåte. Hvert møbel analyseres, hvor dette legges til grunn for arbeidet.

Arbeidet er basert på tradisjonelt håndverk. Møbelet vil bli restaurert med de samme metodene som ble brukt dagen det ble bygget.
Mest mulig vil bli tatt vare på. Ødelagte deler kan lages og kopieres. Finèr-reparasjoner vil ha matchende trestruktur og farge.

Å rehabilitere betyr å gjøre brukbart eller å sette i stand uten annen norm enn den påfølgende brukbarhet. Man moderniserer møbelet.
Dette er en prosess som bryter med regler innen restaurering.